2010. szeptember 24., péntek

Szép szóból nem ért a biztosító, második felvonás

Azt hiszem a biztosítónak írt levelem bőven elég a probléma érzékeltetéséhez. Az adatokat kicsit megkurtítottam, de nagyjából változtatás nélkül bemásolom ide. Hosszú, idegesítő, reménytelen, aljas. Csak erős idegzetűeknek, íme:
************* Sándor István
**** Budapest, ********** ***** utca *. **/*
Call Center azonosító: *****************
Telefonszám: ********************

ÁB-Aegon ügyfélszolgálat
Tárgy: kötelező felelősségbiztosítás ***-***

 Tisztelt Hölgyem/Uram!

    Alulírott **************** Sándor István (Sz.: ******************. A.n.: ******************) telefonos ügyfélszolgálatukkal történt többszöri egyeztetés alapján azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy az ***-*** forgalmi rendszámú gépjárművemre kötött kötelező gépjármű felelősségbiztosításommal, elmaradt befizetések miatt engem többszörösen ért tetemes anyagi hátrányra megoldást keresni szíveskedjenek, ügyemet vizsgálják felül. KÉT KÜLÖNBÖZŐ ÜGYRŐL VAN SZÓ!

    Részletek:

    A Netrisk internetes portálnak adott megbízás alapján az alkusz cég az ezévi kötelező felelősségbiztosításomat (így utólag átgondolva már sajnos) Önöknél kötötte meg. A biztosítás fizetését átutalással kértem végrehajtani, erre meghatalmazást is adtam.    Mint az júliusban kelt levelükből kiderült, a kötelező biztosítás díját Önök nem tudták a számlámról levonni, így azt a vonatkozó előírásoknak megfelelően felmondták.
    Amikor erről értesültem a postaládámba bedobott, tehát nem ajánlott levelükből, azonnal hívtam telefonos ügyfélszolgálatukat, ahol elmagyarázták, mi is történt. Kollégájuk elmondása szerint a díjat megpróbálták többször levonni a meghatalmazás alapján, amit a bank megtagadott azzal, hogy a meghatalmazó és a számlatulajdonos neve nem egyezik. Ez nem az Önök hibája, hanem az OTP ügyintézőké, akik 2009. júniusában, azaz fél éve tett bejelentésünk alapján 2010. januárjáig sem voltak képesek átvezetni a számlán a nevünket, amely házasságkötés miatt az én esetemben is változott ******** Sándor Istvánról ********-***** Sándor Istvánra. A megbízást a Netrisk portálnak már az új néven adtam, ezért nem engedte az OTP levonni az összeget. Ismétlem, ez nem az Önök hibája, az OTP-vel én lerendezem az ügyet, ez folyamatban van.
    Amiben viszont Önök hibáztak az, hogy a nem teljesült befizetésekről engem nem értesítettek. Kollégájuk közlése szerint több levelet küldtek nekem, amelyeket én viszont NEM KAPTAM MEG. Sajnos olyan helyen lakom, ahol a postaládában elhelyezett újságok és levelek nincsenek biztonságban, de erre találták fel az ajánlott levelet. Ennek ellenére Önök még egy ilyen nagyságrendű ügyben is a kétes kézbesítést választják és annak ellenére, hogy azt jogszabály írja elő az ilyen ügyekben, nem igazolható, hogy bármelyik levelet kiküldték egyáltalán. Az ügyintézőjük közlése szerint igen, és annak ellenére elhiszem Önöknek, hogy ezt bizonyítani nem tudják. Tény viszont, hogy én egyiket sem kaptam kézhez.
A másik vonatkozása a dolognak, hogy én magam ***************** vagyok, munkám miatt többször előfordul, hogy hónapokig nem tartózkodom a levelezési címen. Ilyenkor rokonaim, barátaim hetente egyszer nézik meg a levelesládát, az ajánlott küldeményeket felveszik és felbontják, de a mindenféle bedobált levelet én, hazaérkezésemkor nyitom csak fel. Előfordul, hogy a szórólapokkal együtt egy-egy levél is a szemétbe kerül. Mindezzel azt szeretném csak hangsúlyozni, hogy a mindennapi levelezés során elfogadhatónak tartom a hagyományos módszert, de egy ilyen horderejű ügyben javaslom, hogy a jövőben mindenképpen AJÁNLOTT levél formában értesítsenek. Ha ennek bármilyen plusz költsége van, amit nem tudnak kigazdálkodni, azt szívesen átvállalom.
Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy Önök előtt ismert az e-mail címem és a telefonszámom is. Ezt onnan tudom, hogy nem egyszer megkerestek kollégáik mindenféle ajánlatokkal. Marketing céllal fel tudtak hívni, de amikor ilyen probléma van, akkor nem? A postára feladott levél olcsóbb, mint egy telefonhívás? Ezt a hozzáállást egyszerűen nem értem, de ez az Önök dolga…

     A következő vérlázító megjegyzés az, hogy - kollégájuk közlése szerint - az OTP-től én értesítést kellett volna kapjak arról, hogy a befizetés nem teljesült. Ezzel kapcsolatban azt tudom javasolni, hogy Önök egy másik szolgáltató gyakorlatára NE TÁMASZKODJANAK, ugyanis semmi közük ahhoz, hogy én milyen értesítést és mikor kapok a bankomtól. Így azt az indokot, miszerint az OTP-től kapott értesítésre nekem reagálni kellett volna, Önöktől elfogadni nem tudom. Bár nincs közük hozzá, de közlöm, hogy az OTP-től még havi számlakivonatot sem kapok, ugyanis elektronikus számlám van. Feleslegesnek tarom havonta kinyomtatni a számlámat, mert csak a környezetet szennyezzük vele, elolvasás után úgyis összetéptem. Így utólag megtekintve az interneten, valóban látszik, hogy próbálták kétszer levonni a biztosítást, ami nem teljesült, de ezzel sokra már nem megyek, mert a baj megtörtént.
A telefonos ügyfélszolgálatuktól kértem, hogy az általam elmondottak alapján kezdeményezze a döntés felülvizsgálatát, amelyet kollégájuk meg is ígért. Ezután a Bécsi úton található ügyfélszolgálatukhoz személyesen bementem, hogy az autó rendezetlen helyzetét megoldjuk. Én ugyanis jogkövető állampolgár vagyok, nem közlekedek olyan gépkocsival, amire nincs érvényes felelősségbiztosítás, bár mint kiderült jó pár hétig tudtomon és önhibámon kívül közlekedtem mégis. Szerencsére balesetet nem okoztam, de belegondolni is rossz, mi történt volna, ha az Önök hibájából felelősségbiztosítás nélkül történik valami.
Az ügyfélszolgálaton azt közölték, hogy az ügy felülvizsgálata folyamatban van, míg lezajlik, azaz nagyjából egy hétig ne használjam az autót. Nem tudom, Önök hogy vannak vele, de nekem az autó nem azért van, hogy a ház előtt álljon és már a következő napon, a hétvégén használni kívántam. Kértem a kolléganőt, hogy erre találjon valamilyen megoldást, aki erre azt javasolta, hogy fizessem be az elmaradt részleteket és valamilyen MABISZ díjat (büntetést egy el nem követett bűnért), amit ha az ügyemet felülvizsgálják, majd visszakapok. Ezt tettem, nagyjából 42.000,- forint befizetése után a gépkocsira így újra lett érvényes biztosításom. Ez is bizonyítja, hogy az elmaradt összegeket nem azért nem fizettem be, mert anyagilag nem engedhetem meg magamnak, egyszerűen nem volt tudomásom minderről és ahogy lett, azonnal tettem is az ügy rendezése érdekében. Jóhiszeműen jártam el annak ellenére, hogy többen javasolták, nehogy bármit is befizessek pluszban, mert soha nem látom viszont. Sajnos idáig igazuk van…
Teltek a hetek és nemhogy a szerintem jogtalanul befizetett büntetést nem utalták vissza, de még egy csekket is kaptam, amelyben megint elmaradásról értesítettek és újra a biztosítás felmondását helyezték kilátásba. Nem értem, hogyan és miért keletkezett ez az elmaradás, hiszen kifejezetten hangsúlyoztam a Bécsi úton, hogy MINDEN elmaradt díjat MOST be kívánok fizetni és hitem szerint ezt a helyszínen, haladéktalanul meg is tettem.
Mivel hetekig nem hívtak, én hívtam fel az ügyfélszolgálatot, ahol a kolléganőjük közölte velem, hogy közben a kérésemet elutasították. Erről sem telefonon, sem más módon értesítést nem kaptam, ekkor szembesültem csak vele. Kolléganőjük javasolta, hogy faxon küldjek egy kérelmet az ügy felülvizsgálatára, amit ezúton meg is teszek.
Úgy érzem, hogy az ügyben én nem hibáztam, jóhiszeműen jártam el. Azért tettem átutalásos formába a biztosítás befizetését, hogy azzal foglalkozni ne kelljen, rendben megtörténjen és nem gondolom, hogy egy automatikus levonással járó tranzakciót nekem ellenőrizgetnem kellene főleg akkor nem, ha látszólag azzal minden rendben van. Az egész anomália a körülmények szerencsétlen egybeesése és az Önök hibás gyakorlata miatt alakult ki.
Kérem Önöket, hogy a kötelező felelősségbiztosításom ügyét vizsgálják felül és az engem ért tetemes anyagi hátrány kompenzálására keressenek megoldást.

De Sajnos az autó felelősségbiztosítási ügyének ezzel nincs vége!

Tegnap, azaz szeptember 22-én újra a postaládában várt egy levél, miszerint MEGINT felmondták a biztosításomat, ezúttal szeptember 15-i hatállyal. Azaz MEGINT EGY HETET KÖZLEKEDTEM felelősségbiztosítás nélkül és megint NEM IGAZOLHATÓ módon értesítenek erről. Csak a szerencsének köszönhető, hogy ezt a levelet megkaptam és szintén csak a védőangyalomnak köszönhető, hogy közben nem szenvedtem balesetet.
Felhívva telefonos ügyfélszolgálatukat azt a közlést kaptam, hogy a felmondást száz-egynéhány forintos elmaradás miatt tették meg, ami az előző ügyben keletkezett.
AZ ELMARADÁSRÓL MEGINT SEMMILYEN ÉRTESÍTÉST NEM KAPTAM, pedig még az önök levele is tartalmazza, hogy IGAZOLHATÓ módon kell értesíteni a felmondást megelőzően az ügyfelet, azaz engem. Valamikor augusztusban érkezett egy ajánlott levél, amelyben 1.367,- forintnyi összegről értesítettek. Mivel az összeg sehová nem passzol, befizetése előtt utána kívántam járni, mi is ez. Közben a szórólapokat tartalmazó szemetesben kutatva kiderült, hogy ez az összeg még kétszer megérkezett. A biztonság kedvéért mindhárom csekket befizettem, mégpedig bőven a jogszabályban előírt határidők előtt.
Mellékesen megjegyzem, hogy amikor személyesen intéztem a dolgokat a Bécsi úton, a kolléganők azt közölték velem, hogy minden rendben van, legközelebb majd a negyedéves díjat kell befizetnem, amelyet ezúttal sárga csekkre kértem, nem bízva az OTP megbízási szerződésben. Hiába vártam a negyedéves csekket, nem érkezett meg. Arra következtettem, hogy a Bécsi úton tett látogatásomkor valamit mégis félreértettem és az ott befizetett tetemes összegben mégis benne van a negyedéves díj, így majd az utolsó negyedévest kell befizessem.
És abban is bíztam, hogy mivel személyesen és a telefonos ügyfélszolgálaton többször is kifogásoltam az ilyen eljárási módot, majd csak értesítenek arról, ha valamilyen probléma áll fenn. Nem tették ezt meg és ezúttal egy 200 forint alatti összegért megint kellemetlen helyzetbe sodortak.
Miután tegnap az (ismétlem) megint nem igazolható módon megküldött levelükben ismét arról értesültem, hogy felmondták a felelősségbiztosítást, azonnal felhívtam a Call Centert, ahol a kolléganő közölte velem, hogy valójában még az előző ügyben keletkezett összesen száz valahány forintnyi elmaradásom, emiatt nincs megint biztosításom. Megjegyzem, hogy ez már a vicc kategória, de ha nem haragszanak, nincs kedvem nevetni!
A kolléganőjüket kértem, hogy közölje velem, mit kell tegyek, valamint milyen összeget és hová kell befizessek, hogy végre rendeződjön a gépkocsi felelősségbiztosítása. Ő azt mondta, hogy a negyedéves díjat fizessem be, levonva belőle a háromszor befizetett 1.367,- forintos összeget. A beszélgetés befejeztével azonnal el is utaltam 4454,- forintot az általa megadott számlára.
Kolléganőjük közölte velem azt is, hogy a szerződés reaktiválását elindította, de a fentiek alapján szinte biztos vagyok benne, hogy ez az ügy is elvész az AEGON útvesztőiben. Nem mellesleg a gépkocsira MEGINT NINCS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOM, így azzal közlekedni MEGINT NEM TUDOK.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Én bíztam Önökben, évek óta, több vonalon is ügyfelük vagyok, de feleségemnek és családtagjaimnak is több biztosítása van Önöknél. Ez a bizalom most megingott. Úgy érzem, hogy az ügyben én nem hibáztam, sőt a tőlem elvárhatónál sokkal többet megtettem és olyan összegeket is befizettem, amiket nem is kellett volna. Az igazságérzetemet bántja ez az ügy, ezért bármeddig képes vagyok elmenni az igazam bizonyítása érdekében. Akár a sajtó nyilvánosságát is meg fogom ragadni, ha nem érzem úgy, hogy Önök megnyugtatóan járnak el az ügy(ek)ben.

KÉREM önöket, hogy FIGYELMESEN tanulmányozzák át az ügyet és ha valami nem világos, akár személyesen keressenek meg a fent is megadott (de egyébként a rendelkezésükre is álló) telefonszámon, de hajlandó vagyok újabb szabadnapot elvesztegetni és az ügyfélszolgálatra is bemenni.

Én szeretném az ügyet kulturáltan lezárni és eszem ágában sincs bírósághoz és a sajtóhoz fordulni, de ha rákényszerítenek, megteszem. Egyben azt sem nagyon szeretném, ha kénytelenek lennék a család összes biztosításával más biztosítót keresni.

Elnézésüket kérem a levél hosszáért, de törekedtem arra, hogy az ügyről részletes képet kapjanak és ne maradjon ki semmi.

Budapest, 2010. szeptember 23-ánTisztelettel:(**************** Sándor István)
                    ügyfél


Kapja: AB-AEGON (Fax: +36 1 476 5710)


Frissítés:
Közben a második ügyben reaktiválták a biztosítást, így már csak az a harminc-egynéhány ezres kéne vissza, amit ez első ügyben szintén jogtalanul eltettek...